Левски - Микрослушалка в шапка

Search

Information

Микрослушалка в шапка

AddThis Social Bookmark Button

Микрослушалка в шапка

Небрежно поставена микрослушалка в шапката може да свърши не по-лоша работа от професионален агент, защото директно се получава необходимата информация и не се губи излишно време. Използват се най съвременни тенологий за микрослушалките, така че да не могат да бъдат забелязвани.

На много места където е прието да се носи шапка може да се използва шапката за СРС като всичко остава незабележимо. Обикновенно това е разходка с приятели, или с куче където след това небрежно се получава среща с познати и приятели, или с подходящия човек за шпиониране.

Предимството в шпионирането е че винаги можете да изпреварите конкурентите си в някакъв бизнес, с подходяща информация която е много важна за вашич бизнес. Също така при охранители може да има голям ефект от микрослушалка в шапката. Със СРС получавате навреме важна инфомация, след което имате време да прецените какви действия да предприемете. За контакти посетете саита - microslushalka.eu