Левски - Скелети на хора с големина дванадесет метра

Search

Information

Скелети на хора с големина дванадесет метра

AddThis Social Bookmark Button

Скелети на хора с големина дванадесет метра

Във Индия са открити скелети на хора на който големината е 12 метра дори някой достигат и до 14 метра. Не става въпрос за човешка фантазия а за реално открити скелети на хора великани. Доказателства има и за Австралия на подобни скелети на хора великани. Това означава че преди създаването на човека земята е била обитавана от друга раса, хора великани.

Великите мореплаватели в дневниците си също пишат че са срещали необикновенно големи хора великани. Доказателство за съществуването им е написаното в библията, че преди потопа земята е била обитавна от хора великани. Можеби такива хора великани са строили египетските пирамиди и са пренасяли огромните каменни блокове с който са изградени пирамидите.

Интересно е как са се препитавали за да оцелеят. Можеби са се хранили с корени риба и други животни. Сигурно един от тях е изяждал на ден по един крокодил. Предполага се че от липсата на достатъчно храна не съ могли да оцелеят. Освен това не се знае какви климатични аномалии са преживели. В земните недра сигурно има още много тайни който представляват интерес за човечеството.