Левски - новото холандско правителство шамароса България

Search

Information

новото холандско правителство шамароса България

AddThis Social Bookmark Button

  

Новото холандско правителство шамароса България

Новото холандско правителство деликатно ни отряза за Шенген. След като се изказаха че България и Румъния са готови за членството, но ще бъдеме приети след като съдебната власт в България започне ефективно да работи. За да стане подобно нещо ще е необходимо всички адвокати който са забавили съдебни дела пвече от три години да им бъде забранено до живот да практикуват професията си. На тяхно място да дойдат други адвокати от чужбина да довършат делата им. Това е много строга мярка, но ще действа  много поучително. По този начин българската съдебна система ще възкръсне и ще заработи отново.

Изказването на холандското правителство е подобно; когато постоянно някой мъж обещава на някоя жена че ще се ожени за нея, но е рано и има още много време за това. Нали обещанието е учтива форма на отказване. За да не се подиграват някой европейски правителства с държавата ни, нека наистина започне да работи ефективно съдебната система. Защото повечето български емигранти напускат държавата заради безнаказаната престъпност. Нека правителството се замисли малко по-сериозно, защото ибирателите им може да станат поданници на друга държава.