Левски - Въздушния трамваи безопасен и атрактивен

Search

Information

Въздушния трамваи безопасен и атрактивен

AddThis Social Bookmark Button

Въздушния трамваи безопасен и атрактивен

Въздушния трамваи е много по-безопасен отколкото скоростния. Освен това като бъде изградено трасето по което ще се движи трамвая, няма какво допълнително да се прави за обезопасяването. Докато скоростния наземен трамваи трябва всеми метър по трасето да бъде обезопасено. Не на всякъде обаче е възможно това. Освен това много скъпо струва обезопасяването което е бавен и дълъг процес, защото пез всички кръстовища по който ще се движи трамвая трябва да бъдат на няколко нива. На някой места ще стават и задръствания. С наземния трамвай градския транспорт ще фалира, защото повечето хора пътуват гратис.

Въздушния тамваи излиза печеливш, защото спирките ще бъдат като тези на метрото и няма да има гратисчий. Дори и по-скъпо да струва изграждането на въздушния транвай, след като тръгне трамвая започва да си възвръща парите. Други предимства на въздушния трамвай са че може да спазва определен график защото при него няма задръствания, атрактивен е и от него се открива приятна гледка. Самия трамваи и съоръжението по което ще се движи ще бъде красива гледка. Така ще се използва и за туристически цели.  

Градския транспорт за да бъде печеливш и да не фалира, ще трябва да се изгражда само подземно метро и въздушен трамвай. Трасето под въздушния трамвай почти цялото може да се използва. Под трамвая може да се движат автомобили, хора или да има паркинги или трвна плищ. Така трамваиното трасе едновременно ще се използва във въздуха и върху земята. След като бъде изградена първата отсечка на въздушния трамваи и  се завърши третия лъч на метрото, тогава от фирма "градски транспорт" ще се усетят че тролейте и наземния трамвай са напълно излишни. Защото създават много задръствания и масово се возят гратис в тях.