Левски - ще намалът бройката на българските евродепутати

Search

Information

ще намалът бройката на българските евродепутати

AddThis Social Bookmark Button

Ще намълът бройката на българските евродепутати

Няколко държави от евросъюза са с намален прираст на населението, на който ще се намали броя на евродепутатите според броя от намаляването на населението след преброяването. От тях България държи лидерската позиция с най-отрицателен прираст на населението.

Много хора емигрират от страната, като по този начин търсят спасение от непрекъснато разширяващата се организирана престъпност, циганизацията на държавата, мръсотията, икономическата криза, просяците и клошарите. Много хора са обидени на държавата, което е причина децата им да не се считат за българи.

Българските държавни чиновници също имат голяма вина за намаляване приръста на населението. След като много етнически българи от бившите съветски републики, искат да получат български паспорти, властите в България ги бавят по 5 години и пак трудно им дават паспорти. Можеби това е предпоставка за корупция.

За да има прираст на населението в държавата ще е необходимо на всички етнически българи по Света, да се издават за кратко време безплатни паспорти ако дойдат да живеят в България. Има много запустели къщи, дори цели села, където могат временно да бъдат настанявани безплатно. Така къщите няма да бъдат разграбвани.

Освен това за по-кратко време да се издават паспорти на чужденци който регистрират фирми в България, не се занимават с престъпна дейност, създават работни места на български граждани на територията на България. Също чуждестранни спортисти сключили договор с български отбор.

При смесени бракове който са живяли заедно две години и имат създадено собствено дете, също да бъдат издавани за определено време паспорти. По този начин няма да се създава предпостявка за корупция. Така страната ще се превърне за предпочитано място от бизнесмени. Това е начина в страната да има прираст на населението и повече евродепутати.