Левски - Задължение на всички в държавата е да пазим като очите си горите от пожари

Search

Information

Задължение на всички в държавата е да пазим като очите си горите от пожари

AddThis Social Bookmark Button

Задължение на всички в държавата е да пазим като очите си горите от пожари.

Горите и парковете са белите дробове на България. Всички хора се нуждаят от чист въздох, който е предимно в гористите местности. Добре известно е на планинарите че през горещините лесно стават пожари. За да се предпазят горите от пожари трябва стриктно да се спазват няколко правила от всички който са в планината.

Когато някой пушат цигари, трябва като я изпушат да са сигурни че са я изгаили. Не изгасена цигара може дапредизвика пожар. Ако има вятър лесно се разпространява пожара. Също когато се пуши в кола цигарите трябва да се гасят в пепелника, да не се изхвърлят през прозорците защото се предизвикват пожари. 

В планините и парковете не трябва да се оставят стъклени предмети, защото пречупват слънчевите лъчи и ги увеличава като с лупа. По този начин много пожари са предизвикани в страната. Затова не трябва да се оставят стъклени шишета и други стъклени предмети.  

Не трябва да се пали огън, защото вятъра лесно разнася искри и бързо предизвиква пожар. След като се забележи пожара, вече може да е късно да бъде загасен.

Тези правила всеки ги знае но не всеки ги изпълнява. Някой си мислят че няма да допуснат пожар да стане по тяхна вина и палят огън в близост до сухи треви и клони. Така по невнимание стават често пожари.

Лошо е когато пожара е в пресечена местност и няма достъп на пожарните автомобили. Такъв е пожара на Витоша в близост до Бистрица. Трудно е да се неотрализира пожара в такава местност.

Хубаво е че има предприемчиви хора, които от танк са направили пожарна проходима в пресечена местност. Има прикачено гребло да прави път по който да се движи. Също така има и плуг с който оре за да неотрализира пожара. 

Колкото и да бъде модерна противопожарната техника, задължение на всички е да опазиме гората и природата на България.