Левски - влака стрела реалност или мечта за България

Search

Information

влака стрела реалност или мечта за България

AddThis Social Bookmark Button

Влака стрела реалност или мечта за България.

Освен сухоземния, въздухоплавателния и водния транспорт, не по-малко важен е и железопътния транспорт за икономиката на държавите. В страната започнаха ремонти на ж.п. участъци, с цел по-бързо предвижване на влаковете. На равни и прави участъци ще маоже да се движат влаковете от 100 до 150 км. в час. След като се завърши ремонта ще бъде придобивка, но фирмата която ще подържа влаковете ще бъде в загуба. Защото има определена група хора който са свикнали навсякъде гратис да пътуват, включително и влаковете. Затова трябва да бъдат изградени спирки на влака също като метростанцийте, където гратис е трудно да се пътува. Тогава фирмата която отговаря за подръжката на влаковете няма да бъде в загуба и ще има повече приходи.

При капитализма трябва да има непрекъснато приходи на капитали, за да се подобрява стандарта на живот в държавата. Затова капитализма се сравнява с плодът на мушмулата; колкото по-загнива, толкова по-сладък става. Затова след като страната се опитва да върви по пътя на капитализма, трябва да има непрекъснато приходи на капитали. За да има повече приходи трябва всеки да плаща навреме данъците, таксите и всички задължения към държавата. Освен това да спазва законите и нормите за поведение в държавата.

Може да започне изграждане и на друга придобивка в ж.п. транспорта. Например "влака стрела" над земята, където да развива до 500км. Такова съоръжение може да бъде изградено като околовръстна ж.п. линия на държавата, като спирките му бъдат в окръжните градове. Във въздуха по-лесно се строят гари против гратисчийте. Освен това под съоръжението ще могат да минават всякакви ППС (Пътни Превозни Средства). Както мястото може да бъде давано под наем за паркиране, сервизи или други дейности.

За целта ще трябват огромни средства. Но правителството може да сключи договор с водещите световни фирми; подобно както е сключен договор между правителствата на САЩ и Панама,( за 100 години САЩ да използват канала след което им го върнаха). В момента "Панамският канал" е собственост на Панама.

Водещи държави в производството на най-бързите влакове са Япония, Китай и Франция. Ако правителството сключи договор с някоя от тези държави, държавата няма да загуби нищо само може да спечели. Защото докъто се изгражда съоръжението ще има много работна ръка, което ще съживи икономиката на държавата. Освен това след завършване на съоръжението, хората ще ползват бърз и удобен транспорт. Независимо че печалбите ще взима държавата построила съоръжението; то след изтичането на договора всичко ще остане да го ползва държавата.

Това е начинът по който без да влагаме капитали, ще се приближиме до страните с най-добре организиран ж.п. транспорт. Ако правителството не успее да се договори с тези държави, има и друг варянт. 

Китайското правителство дава по 20 хиляди евро на китайски граждани, който напуснат Китай за 20 години. Това може да бъде повод за подобен договор, да приемаме китайски граждани. Като Китай изгради съоръжението и внесе влаковете, така то ще остане българска собственост.

Без това Европейския Съюз ни задължава да приемаме голям брой емигранти, от който държавата непрекъснато е в загуба. При договор за емигранти с Китай държавата няма да загуби, защото могат да изградът важна придобивка за страната. Освен това китайците знаят как може да решът проблема с бездомните кучета.

Дори и до никакъв договор да не се стигне с тези държави, ще трябва поне да се опита, защото надеждата умира последна.